Retal Industries

RETAL kelionė į modernų debesį

Klientas

Retal Industries

Paslauga

Microsoft Office 365

Iššūkiai

  • Vieningo kontaktų sąrašo nebuvimas
  • Darbo veiklų planavimo neefektyvumas tiek įmonės viduje tiek, ir tarptautiniu mastu
  • Saugaus ir patogaus apsikeitimo elektroniniais dokumentais nebuvimas

Sprendimo

Diegimo eiga

Analizė

Visų pašto sistemų technologinis įvertinimas

Paruošiamieji darbai

Vartotojų profiliavimas, laboratorijos sukūrimas, migravimo įrankio parinkimas

Migravimas

Aukšto patikimumo vartotojų autentifikavimo sistemos sukūrimas, palaipsnis atskirų įmonių iškėlimas į Exchange Online, senų pašto sistemų eksploatavimo nutraukimas ir išinstaliavimas

Poprojektinė pagalba

IT personalo konsultavimas iškilusiais klausimais projektui pasibaigus

Panaudoti

Sprendimai

Projekto

Rezultatai

  • Padidėjęs darbo dienos veiklų nuspėjamumas - iš anksto planuojami skambučiai ir susitikimai; paprastai suformuojama komanda darbui - visiem matomi prieinami kalendoriai; darbas grupėse planuojamas iš anksto; dalis darbų perkeliama į virtualią erdvę
  • Vrtotojai aiškiai pajuto „antispam“ ir „antivirus“ funkcionalumo teikiamas naudas - sumažėjo gaunamų kenksmingų laiškų, virusų, buvo padidintas saugumas
  • Vartotojų produktyvumo padidėjimas - savo paštą, kalendorių, „My Documents“ bei kitus įmonės katalogus ir žinoma Skype konferencijas jie gali saugiai pasiekti iš bet kokio įrenginio – kompiuterio, mobilaus ar planšetės. 
  • Kardinaliai supaprastėjo IT administratorių darbas

Kliento

Atsiliepimas

1/1