Aplinkos apsaugos departamentas

AADIS sistema paremta Power Platform

Klientas

Aplinkos apsaugos departamentas

Paslauga

Microsoft Power Platform

Iššūkiai

  • Rankinis darbas neleido pasiekti optimalių veiklos rezultatų
  • Duomenys nebuvo sisteminami
  • Nepakankamas informacijos prieinamumas
  • Didelė žmogiškūjų klaidų tikimybė

Sprendimo

Diegimo eiga

Analizė

Įvertinti Aplinkos Apsaugos departamento poreikiai, suderintas požiūris, motyvai ir tikslai informacinei sistemai.

Sprendimo architektūros kūrimas

Kuriama IS architektūra, projektuojama duomenų bazės struktūra, kuri turi atitikti sistemos poreikius. Sukuriamas DevOps sprendimas, kuris automatizuojant procesus ilgainiui sutaupo resursus, leidžia tikslingai atlikti testavimą ir užtikrina nenutrūkstamą atnaujinimų srautą į produkcinėje aplinkoje veikiančias sistemos dalis.

Minimalaus perspektyvaus produkto (MVP) kūrimas

Sukuriamas bazinis norimas sistemos funkcionalumas sukuriant sistemos atvaizdavimą vartotojui leidžiant manipuliuoti duomenimis. Toks sprendimas leidžia žymiai ankščiau sulaukti pastebėjimų ir įžvalgų tiek iš galutinio vartotojo, tiek iš užsakovo, dėl šios priežasties galime dirbti kryptingai, nešvaistant turimų resursų.

Tolimesnių funkcijų diegimas

Kaip taisyklė, sistemos kūrimo, testavimo ar naudojimo eigoje atsiranda poreikis papildomiems patogumams ar funkcijoms, todėl sistemos vystymo fazėje išsprendžiame klausimus ar problemas, kurių nebuvo galima numatyti sistemos kūrimo pradžioje.

Panaudoti

Sprendimai

Projekto

Rezultatai

Šiuo metu AADIS yra naudojamas visame Aplinkos apsaugos departamente. Ši sistema padės efektyviau atlikti aplinkos apsaugos kontrolę, priimti duomenimis grįstus sprendimus, bei skaitmenizuoti procesus.

  • Efektyvesnė aplinkos apsaugos kontrolė
  • Kokybiška departamento veiklos rodiklių stebėsena
  • Sisteminami duomenys rizikos vertinimu grįstiems sprendimams
  • Skaitmenizuoti procesai sutrumpina pareigūnų darbą „prie popierių“
  • Skaidrumas ir greitesni veiklos rezultatai

Kliento

Atsiliepimas

1/1